פאב ראש קטן

פאב ראש קטן חיפה

פאב
בר מסעדה
מועדון
פאב

שעות פעילות

ג - ש | 20:30 - עד הלקוח האחרון