אום מוריס

אום מוריס דייר חנא

בשרים
ביתי
בשרים
על האש

שעות פעילות

פתוח 24/7