אתיו-ישראל

אתיו-ישראל ירושלים

אתיופי
בר מסעדה
אתיופי