אשקלונים - 14/02/2013
טחון הפתיחה הרישמית /
ROL מסעדות