וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

וויסקי החודש!
בכל חודש וויסקי אחר   

ROL מסעדות