מסעדת פנה פסטה בר כשר נוסד ב-1995 - מסעדה איטלקי, מסעדה בתל אביב | ROL מסעדות - המומלצים | ROL מסעדות
פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

פנה פסטה בר - מומלצים
פנה פסטה בר - מומלצים   

ROL מסעדות