צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים
צ'ימיצ'ורי גריל - מומלצים   

ROL מסעדות