מסעדת קפה בתיה - מסעדה יהודי, מסעדה בתל אביב | ROL מסעדות - מן העיתונות | ROL מסעדות
עכבר העיר - 04.02.02
הופכים שולחן - 60 שנות קרפלעך / צבי גילת
ROL מסעדות