תפריט משתנהיום ראשון

כבד מוקפץ עם בצל על מצע פירה
45יום שני

מוקפץ ירקות עם רצועות חזה עוף
35יום שלישי

קוסקוס ירקות
25

קוסקוס ירקות עם בשר גולש
35

קוסקוס ירקות עם מפרום
35

קוסקוס ירקות עם מחשי
35

קוסקוס ירקות עם עוף
40יום רביעי

מוקפץ ירקות עם רצועות חזה עוף
35יום חמישי

טשולנט בשרי
25

טשולנט מוגדל עם יותר בשר
40

תוספת קישקע בקטנה
5

כבד עוף מוקפץ עם בצל על פירה
45ROL מסעדות