מעריב, מוסף נטו - 12.8.05
עסק מקומי / אביב לוי
עיתון ירושלים, מדור אכל אותה - 12.8.05
פסטה בכיכר / יועד בן יוסף
עיתון ירושלים, מדור אכל אותה - 13.2.04
לבלבו אגס וגם תפוח / יועד בן יוסף
מעריב, מוסף מגזין, מדור אוכל - 20.8.03
מסביב לקדירת הסנדק / נורית ברצקי
ROL מסעדות