: 61
: תוספות
סלט אגסים ותרד/ מיקי בן עמיסלטים, תוספות30 דקות