: 43
: מרקים
גספאצ'ו אתי קינר, אסף ארטיזנלמרקים, שונות10 דק'
גונדי/ הילהמרקים, תבשילים, טעם עולמיכשעתיים  בייסארא - מרק פול יבש עם בשר/ אשר לוימרקים, טעם עולמישעה וחצי