: 42
: מרקים
מתכון להכנת מרק חרירה מרוקאי La Gutaמרקים
קונסומה בקר עם קניידלך קולין גילון, מסעדת עלמהמרקים, תוספות