האיכר קפה

האיכר קפה עפולה

בינלאומי
בינלאומי
בית קפה

שעות פעילות

פתוח 24/7