סטקיית שמשון ובניו

סטקיית שמשון ובניו טבריה

בשרים
בשרים
גריל