שסימו פיצה פון

שסימו פיצה פון צפת

פיצה
Take Away
מזון מהיר
פיצה