רשל Rashel

רשל Rashel אשקלון

מרוקאי
ביתי
בר מסעדה