אוסקר ווילד

אוסקר ווילד נתניה

פאב אירי
בר
בר ואוכל
פאב