קונדיטוריה ארקיז מיכאל

קונדיטוריה ארקיז מיכאל קריית אתא

מאפיה/קונדיטוריה
מאפיה/קונדיטוריה