אליעזר

אליעזר תל אביב

בר
בר
פאב

שעות פעילות

א - ש | 20:00 - עד הלקוח האחרון