שקשוקה
המשלוח ה10 חינם אך אין מקבליםעליו ניקוב. אין כפל מבצעים. תקף בשמלוחים בלבד


פרג'י

קוסקוס