בהזמנה מעל 70 שקלים בקבוק שתיה ליטר וחצי מתנהשניצה