עיתון ירושלים - 26.09.2007
ואז הגיעה פולי / יועד בן-יוסף
ROL מסעדות